HOTLINE: (0238)3 77 66 88  -  0973 003 777

Razer T11 5.1 Audio Q28

Hãy cảm nhận Razer Tiamat 7.1, tai nghe chơi game đầu tiên trên thế giới với 10 drivers riêng biệt chia đều cho hai bên tai nghe, giúp tạo ra âm thanh vòm 7.1 tối thượng.

800.000 VNĐ+ Thêm vào giỏ hàng
E-Blue Hi-Fi QQ F111

Hãy cảm nhận Razer Tiamat 7.1, tai nghe chơi game đầu tiên trên thế giới với 10 drivers riêng biệt chia đều cho hai bên tai nghe, giúp tạo ra âm thanh vòm 7.1 tối thượng.

800.000 VNĐ+ Thêm vào giỏ hàng
Razer Constrans RC1872

Hãy cảm nhận Razer Tiamat 7.1, tai nghe chơi game đầu tiên trên thế giới với 10 drivers riêng biệt chia đều cho hai bên tai nghe, giúp tạo ra âm thanh vòm 7.1 tối thượng.

800.000 VNĐ+ Thêm vào giỏ hàng
Microsoft No Bass QK8785

Hãy cảm nhận Razer Tiamat 7.1, tai nghe chơi game đầu tiên trên thế giới với 10 drivers riêng biệt chia đều cho hai bên tai nghe, giúp tạo ra âm thanh vòm 7.1 tối thượng.

800.000 VNĐ+ Thêm vào giỏ hàng
Razer Chimaera Ciui MS82

Hãy cảm nhận Razer Tiamat 7.1, tai nghe chơi game đầu tiên trên thế giới với 10 drivers riêng biệt chia đều cho hai bên tai nghe, giúp tạo ra âm thanh vòm 7.1 tối thượng.

1.184.000 VNĐ+ Thêm vào giỏ hàng
Razer Chimaera Wireless for Xbox®PC

Hãy cảm nhận Razer Tiamat 7.1, tai nghe chơi game đầu tiên trên thế giới với 10 drivers riêng biệt chia đều cho hai bên tai nghe, giúp tạo ra âm thanh vòm 7.1 tối thượng.

3.444.000 VNĐ+ Thêm vào giỏ hàng